Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Holavedens samverkansområde – gemensam satsning på utbildning

Ydre kommun kommer att tillsammans med Tranås, Boxholms och Ödeshögs kommuner ett gemensamt samverkansområde för gymnasie- och kommunal vuxenutbildning.

Holavedens samverkansområde

Det gemensamma samverkansområdet kommer att innefatta ett primärt avtal och det kan även komma att bli sekundära avtal längre fram med andra närliggande kommuner som vi fortfarande vill ha ett fortsatt gott samarbete med.

Förändringar i skollagen kräver att varje samverkansområde består av minst två andra kommuner. Syftet är att med gemensam planering och dimensionering säkerställa ett brett utbud av utbildningar, hög kvalitet på undervisningen och kostnadseffektiv verksamhet för många år framåt. Det finns redan idag ett väl fungerande samarbete mellan våra kommuner, men genom att bilda ett samverkansområde formaliseras samarbetet och vi tar ett gemensamt ansvar kring planering och dimensionering av gymnasial- och kommunal vuxenutbildning.

Skolchefen, Petra Sand, säger

  • Det nya samverkansområdet innebär att Holavedsgymnasiet får förutsättningar att växa, både i programutbud och i antalet platser. Skollagen kräver att vi både tar hänsyn till elevernas önskemål och till arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning. Vi ser detta som en stor vinst för samtliga fyra kommuner. Det kommer gynna våra elever i Ydre om ett brett utbud kan erbjudas. Vi kan även påverka utbudet utefter vad vi ser är ett behov för vårt gemensamma område. Vi skapar då goda förutsättningar för kompetensutvecklingen till både offentlig sektor och näringslivet runt vår bygd.

Diskussionerna mellan kommunerna har pågått i över två år och den 5 februari godkännde kommunstyrelsen i Ydre bildandet av Holavedens samverkansområde. Kommunfullmäktige förväntas ta beslut om Holavedens samverkansområde den 26 februari. Målet är att avtalet ska träda i kraft 1 januari 2025 för den kommunala vuxenutbildningen och höstterminen 2025 för gymnasiet.

Kommunchefen, Lotta Engdahl, säger

  • Kommunen arbetar långsiktigt och målinriktat för att säkra och stärka Ydre som platsen att bo, leva och verka på. Ett starkt gymnasium i framtiden är ett av de betydande delarna som vi nu håller på att säkra. Tydliga kopplingar finns till kompetensförsörjning och befolkningstillväxt. Värdet av det för Tranås kommun, och för de samverkande kommunerna, kan inte nog understrykas.

Länkar

Här kan du läsa regeringens proposition som beslutades 16 juni 2022:
Prop. 2021/22:159: Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

Bakom skollagsändringen finns ett betänkande från Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola:
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (2020: 33)

För mer information

Ydre kommun

Petra Sand

Förvaltningschef/Skolchef

E-post: petra.sand@ydre.se

Telefon: 0381-661169


Charlotte Gremar Engdahl

Kommunchef

E-post: charlotte.gremar-engdahl@ydre.se

Telefon: 0381-661213


Elisabet Hagström

Kommunstyrelsens ordförande

E-post: elisabet.hagstom@ydre.se

Telefon: 0381-661222


Anders Andersson

Kommunfullmäktiges ordförande


E-post: anders.andersson@ydre.seSenast uppdaterad