Gå till innehåll

Krisinformation

Sök
Agenda 2030

Agenda 2030

Några exempel på Agenda 2030-mål som är relevanta för näringslivet och som betonar vikten av hållbar utveckling, ansvarsfullt företagande och samarbete för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:

Främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, produktivitet och anständiga arbetsvillkor för alla.

Mål 9 - Hållbar industri, innovation och infrastruktur:

Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inklusiv och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion:

Förbättra resurseffektivitet, främja hållbar konsumtion och produktion samt minska avfall.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna:

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess påverkan.

Mål 17 - Genomförande och partnerskap:

Stärka genomförandet av målen genom globalt partnerskap och samarbete mellan olika aktörer, inklusive näringslivet.

Har du frågor gällande nedanstående punkter?

  • Alkohol- och utskänkningstillstånd
  • Brand- och säkerhetstillstånd
  • Bygglov
  • Detaljplanebestämmelser
  • Livsmedelstillstånd
  • Miljötillstånd
  • Platsupplåtelse
  • Trafikfrågor

Kontakta ydre.kommun@ydre.se så tar vi det vidare till rätt instans!

Tips

På hemsidan VERKSAMT kan du ta reda på om du behöver någon form av tillstånd eller måste lämna uppgifter relaterat till din verksamhet.

Skriva
Malin Hansson

Kommunikations- och Näringslivsstrateg
Malin Hansson

malin.hansson@ydre.se
+46 381 66 12 47

en kopp kaffe och ett företagsbesök?