Gå till innehåll
Sök

Asby Udde

Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening har beviljats bredbandsstöd. Den 20 november 2019 mottog föreningen ett beslut från Länsstyrelsen i Östergötland. Föreningen beviljas stöd till 60 % av bidragsberättigade byggkostnader eller högst 19 208 700 kr. Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Det är Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening som sökt och fått stödet. Föreningen kommer vara byggherre och ägare av nätet under byggnationen.

Projektering, schaktarbete och fiberarbete pågår. De första kunderna har blivit anslutna under hösten 2021. Under perioden april-oktober 2022 beräknas resterande kunder anslutas.

Mer information finns på https://www.bredband-au.se/

Senast uppdaterad