Gå till innehåll
Sök

Asby Udde

Nätet är sedan december 2022 i full drift med 325 anslutningar, varav 100 är permanentboende.

Föreningen Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening kommer att slutredovisa projektet och planerar för att föra över huvudmannaskapet för fibernätet till Ydre kommun.

Vill du ansluta din fastighet till nätet kommer det vara möjligt under senare delen av 2023, mer information kommer.

Läs mer på föreningens hemsida:

"3 sjökablar, 25 mil fiberkabel och 12 mil grävning. Det är ett sätt att sammanfatta projektet Bredband Asby Udde ekonomiska förening."

Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening bildades 2019 och beviljades bredbandsstöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020, delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad