Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Elevhälsa

Att trivas och må bra i skolan är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra.

Du kan vända dig till elevhälsan på din skola om du är barn, tonåring eller förälder och har frågor kring sådant som gäller skolgång, hälsofrågor och om hur du mår.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö.

Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd och följer både din hälsa, lärande och utveckling.

  1. Barn- och elevhälsan
  2. Elevhälsans medicinska insats

Både skolkurator och skolsköterska ingår i ett nätverk tillsammans polis och socialtjänst där ungdomars situation i samhället diskuteras.

Skriva
petra sand

Barn- och utbildnings- / Skolchef / Verksamhetschef för elevhälsan

Petra Sand

petra.sand@ydre.se
+46 381 66 11 69

Senast uppdaterad