Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Österbymo förskola

Förskolan ligger i direkt anslutning till Ydreskolan i Österbymo.

Babblarna

avdelning Månen röd (gamla myran)

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 12 85

hålla handen

avdelning Månen blå (gamla björnen)

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 12

mys

avdelning Solen (gamla uttern)

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 13

kök

avdelningen solen (gamla ekorren)

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 12 16

Läs mer om vår trygghetsplan

Skolledningens ställningstagande


Skolledningen tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.
Alla som arbetar på förskolan har ett gemensamt ansvar för att alla elever och vuxna, ska kunna känna sig trygga och bli bemötta och behandlade med respekt.
Trygghetsplanen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ är unik och okränkbar.

Liselott Gullstrand, rektor

Senast uppdaterad