Gå till innehåll
Sök

Österbymo förskola

Förskolan ligger i direkt anslutning till Ydreskolan i Österbymo och har fyra avdelningar: Myran, Björnen, Uttern och Ekorren.

Babblarna

avdelningen Myran

Du når oss på Björnens telefonnummer: 0381-66 11 12

hålla handen

avdelningen björnen

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 12

mys

avdelningen uttern

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 13

kök

avdelningen ekorren

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 12 16

Läs mer om vår trygghetsplan

Skolledningens ställningstagande


Skolledningen tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.
Alla som arbetar på förskolan har ett gemensamt ansvar för att alla elever och vuxna, ska kunna känna sig trygga och bli bemötta och behandlade med respekt.
Trygghetsplanen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ är unik och okränkbar.

Liselott Gullstrand, rektor

Senast uppdaterad