Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Invasiva arter

Problemet med invasiva arter är att de inte hör hemma i den svenska naturen och kan föröka sig på ett sätt som gör att de svenska arterna blir utkonkurrerade.

Kommunen arbetar med bekämpning på sina marker och samarbetar med länsstyrelsen gällande tex sjön Sommen.

Andra fastighetsägare uppmuntras att arbeta på sin mark, kontakta gärna kommunen om du vill ha råd om hur du ska göra. Vissa arter är alla fastighetsägare skyldiga att bekämpa enligt lag.

Om du hittar en misstänkt art får du gärna rapportera in den direkt på invasivaarter.nu eller kontakta kommunen.


Vi behöver alla hjälpas åt för att få bukt med de invasiva arter som hotar vår natur!


För att läsa mer om invasiva arter och lära sig känna igen dem, besök naturvårdsverkets hemsida.

PARKSLIDE

PARKSLIDE

En mycket invasiv bambuliknande växt som på kort tid blivit känd som en ”värsting” bland de invasiv främmande arterna. Den har stor spridningskraft och det finns ingen bekämpningsmetod som säkert fungerar.

JÄTTEBALSAMIN

JÄTTEBALSAMIN

Jättebalsamin är frösprättaren som har kommit hit ända från västra Himalaya. Här har den smitit från trädgårdarna och trivs alldeles för bra i det fria. Den är spridd i nästan hela landet. Eftersom den är EU-listad är det förbjudet att både sprida och ha den.

GULLRIS

Kanadensiskt GULLRIS

En trädgårdsväxt som spridits ut i landskapet genom sina otaliga frön som följer med vinden. Många vet inte att den hör till de invasiva främmande arterna så det behöver bli känt.

VRESROS

VRESROS

En tålig buske som finns i många trädgårdar och planteringar. Den är inte så känd som invasiv, men det är ingen hemlighet för de som bor vid kusten i västra Sverige där den invaderat stränder och sanddyner.

Vattenpest

VATTENPEST

Vattenpest kan bli ungefär lika kul som det låter. Den växer i slingor ner till ett par meters djup och kan bilda täta bestånd som gör det svårt att bada eller åka båt. Den hindrar också solljuset att tränga ned i vattnet vilket påverkar livsvillkor för andra växter och djur.

Sjögull

sJÖGULL

Sjögull är vacker men förrädisk. Det är en invasiv främmande växt som gärna breder ut sig över stora ytor. Växtdelar som lossnar kan driva i väg, slå rot och bilda nya kolonier.

JÄTTEBJÖRNLOKA

JÄTTEBJÖRNLOKA

En av de mest storvuxna och spridda invasiva främmande arten i Sverige. Den kan bli upp till 3 meter. Viktigt att veta är att den har en växtsaft som ger brännskador på huden. Eftersom den är EU-listad är det förbjudet att både sprida och ha den.

Joakim Ekström

Kommunekolog
Åke Bruhn
ake.bruhn@ydre.se

Senast uppdaterad