Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt kanske viktigaste livsmedel. Innan vattnet behandlas kallas det råvatten och när det är upptaget eller behandlat så räknas det som dricksvatten.

I Sverige är vi vana vid att dricksvattnet håller hög kvalitet, men vattenkvaliteten kan påverkas av många faktorer. Strålning från berggrunden (radon), in-läckage av bakterier, kemikalier eller näringsämnen från omgivande mark. Om man har en egen (enskild) brunn är det därför viktigt att med jämna mellanrum ta prov på vattnet, och skicka till ett laboratorium för analys. Om man har kommunalt vatten så görs detta regelbundet av dem som arbetar på vattenverket, läs mer under Vatten & Avlopp.

Vi är också vana vid att det finns gott om vatten och att kommunalt vatten är billigt, och det är vanligt att man använder dricksvatten för att tvätta sig i och för att spola i toaletten. Men i och med förändringar i klimatet och andra påverkansfaktorer så blir det vanligare med vattenbrist. Därför är det viktigt att hushålla med dricksvatten och planera för hållbar vattenanvändning.

Ibland kan kommunen komma med särskilda riktlinjer för dem som använder kommunalt dricksvatten, t.ex att man inte ska vattna gräsmattor och liknande med dricksvattnet, för att det ska räcka till alla under en period med förväntad vattenbrist. Detta kan även gälla dricksvattenanvändare som har egen brunn, eftersom vattenuttag inte bara påverkar tillgången i den egna brunnen, utan alla som använder vatten i samma område. Mer information om detta finns här.

Senast uppdaterad