Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Dagverksamhet för individer med kognitiv svikt

Insatsen innebär att erbjuda individen aktivering, social gemenskap med andra och träning utanför
det egna hemmet. Dagverksamheten är till för individer med kognitiv svikt och som har behov av
stöd i den dagliga livsföringen.

Dagverksamheten för individer med kognitiv svikt är utformad som en träffpunkt och fokus ligger på
det friska hos varje individ. Insatsen syftar till att:

  • upprätta rutiner i vardagen
  • möjliggöra social
  • samvaro för individer med kognitiv svikt
  • ge tillgång till en vardagsnära rehabilitering för att träna och
    bibehålla funktioner
  • ge möjlighet för anhöriga att få avlösning samt att underlätta för individen att kunna bo kvar i sitt ordinära hem

Målet med insatsen dagverksamhet för individer med kognitiv svikt är att bryta individens isolering
och erbjuda delaktighet i de aktiviteter som finns.

Det är individens behov som avgör hur ofta individen är i behov av att vara på dagverksamheten och det är verkställigheten tillsammans med individen som kommer fram till detta.

Dagverksamheten är i dag en behovsprövad insatas vilket innebär att du tillsammans med biståndshandläggare utreder vilka behov du har och därefter beslutar handläggaren om insatser. För mer information om vad som händer efter ansökan se under Biståndshandläggning.

För insats dagverksamhet för äldre utan kognitiv svikt hänvisas individen till Träffpunkt senior. Träffpunkt senior är en mötesplats för alla vöer 65 år och mötesplatserna finns på fyra olika orter i kommunen där syftet är att alla som kommer dit ska känna social gemenskap. Läs mer här om Träffpunkt senior.

Senast uppdaterad