Gå till innehåll
Sök

Fibernätet i Ydre

Bredbandsstöd

Fibernätet byggs ut med hjälp av statligt, EU-finansierat bredbandsstöd och anslutningsavgifter. Underhåll och drift av nätet bekostas av kommunala medel, anslutningsavgifter och månatliga nätavgifter.

Under 2021 sökte Ydre kommun EU-finansierat bredbandsstöd för fem olika projekt. Ett av dessa, utbyggnad av fibernät sträckan Österbymo-Svinhult, beviljades stöd. Med bredbandsstödet följer flera krav som ska uppfyllas.

Även för 2022 kommer det finnas möjlighet att söka bredbandsstöd. Konkurrensen om stödpengarna är hård men Ydre kommun kommer göra en ansökan för flera projekt även 2022.

Genom årens lopp har det funnits flera olika varianter av bidrag för fiberutbyggnad, så kallat bredbandsstöd. Sedan 2020 är det återigen Post- och telestyrelsen som ansvarar för bredbandsstöden i Sverige.

Senast uppdaterad