Gå till innehåll
Sök

Hedners park

Med anor från 1800-talet, beläget vid Asby Prästgård, finner du en hänförande naturpark.

Ett arv från Anders och Matilda Hedner som verkade här från 1844-1873

Här finns utrymme för vandring runt en vacker naturstig, grillplatser och lek för barn.

Informationstavlor som berättar om alla fåglar, insekter, småkryp, och trädarter som lever här.

Stanna upp för vila på en av flera bänkar, och njut av din fikakorg!

Fler faciliteter i parken är en fin grillplats och tillgänglighet för rullstolsburna.

Låt dina sinnen få ro!

Hedners park

De trädslag som finns i parken

 • Tall (Pinus sylvestris)
 • Gran (Picea abies)
 • Sälg (Salix caprea)
 • Asp (Populus tremula)
 • Björk (Betulaceae pendula/­pubescens)
 • Klibbal (Alnus glutinosa)
 • Bok (Fagus silvatica)
 • Ek (Quercus robur)
 • Alm (Ulmus glabra)
 • Rönn (Sorbus aucuparia)
 • Lönn (Acer platanoides)
 • Hästkastanj (Aesculus ­hippocastanum)
 • Lind (Tilia cordata)
 • Ask (Fraxinus excelsior)
 • Poppel (Populus sp)
 • Fågelbär (Prunus avium)
 • Brakved (Frangula alnus)
 • Silvergran (Abies alba)
 • Oxel (Sorbus intermedia)
 • Hassel (Corylus avellana)
 • Silverpil (Salix alba)
 • Silverpoppel (Populus alba)
 • Vitoxel (Sorbus aria)
 • Rödek (Quercus rubra)
 • Blodlönn (Acer platanoides)
 • Ornäsbjörk (Betula pendula f. ­dalecarlica)
 • Himalayabjörk (Betula utilis var. jacquemontii)
 • Gårdebokörsbär (Prunus avium)