Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Hedners park

Med anor från 1800-talet, beläget vid Asby prästgård, finner du en hänförande naturpark. Ett arv från Anders och Matilda Hedner som verkade här från 1844-1873.

Här finns möjlighet till en vacker och rofylld vandring runt en vacker naturstig. Stigen genom parken är ca 700 m och är till viss del tillgänglighetsanpassad. Stanna upp för vila vid en av rastplatserna och njut av din fikakorg!

Men det finns också plats för lek och upptäcktsfärder. Längs sagostigen möter du trollen, jättarna, älvorna, skogsrået och tomtarna. Följ älvornas handavtryck in i skogen.

Vill du lära dig mer om det du ser finns flera informationstavlor om djuren, träden och platserna du passerar.

Blir du hungrig kan du tända en eld och grilla vid den iordningställda grillplatsen. Intill grillplatsen finns en enkel naturlekpark med en träkoja.

Hedners park

De trädslag som finns i parken

 • Tall (Pinus sylvestris)
 • Gran (Picea abies)
 • Sälg (Salix caprea)
 • Asp (Populus tremula)
 • Björk (Betulaceae pendula/­pubescens)
 • Klibbal (Alnus glutinosa)
 • Bok (Fagus silvatica)
 • Ek (Quercus robur)
 • Alm (Ulmus glabra)
 • Rönn (Sorbus aucuparia)
 • Lönn (Acer platanoides)
 • Hästkastanj (Aesculus ­hippocastanum)
 • Lind (Tilia cordata)
 • Ask (Fraxinus excelsior)
 • Poppel (Populus sp)
 • Fågelbär (Prunus avium)
 • Brakved (Frangula alnus)
 • Silvergran (Abies alba)
 • Oxel (Sorbus intermedia)
 • Hassel (Corylus avellana)
 • Silverpil (Salix alba)
 • Silverpoppel (Populus alba)
 • Vitoxel (Sorbus aria)
 • Rödek (Quercus rubra)
 • Blodlönn (Acer platanoides)
 • Ornäsbjörk (Betula pendula f. ­dalecarlica)
 • Himalayabjörk (Betula utilis var. jacquemontii)
 • Gårdebokörsbär (Prunus avium)