Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Projektet Hedners park

"Hedners park" var från början ett Leaderprojekt där Ydres kyrkliga samfällighet var projektägare. Projektet stöttades även av Ydre kommun.

Tankarna var att försöka få medel att restaurera och ta tillvara på historien runt parken har funnits i många år. 2007 gjordes en förstudie om parken och dess omgivning och 2012-2014 fortsatte arbetet med utveckling och restaurering av parken.

2023 tog Ydre kommun över området och under 2024 bildas ett kommunalt naturreservat.