Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Tillfällig vistelse i annan kommun

Den som bor i Ydre kommun, har beviljade hemtjänstinsatser och/eller hemsjukvård och planerar att tillfälligt vistas i annan kommun, ska ta kontakt med biståndshandläggare eller hemsjukvård i hemkommunen. Det är viktigt att ta kontakt i god tid, så att biståndshandläggare, hemsjukvård och vistelsekommun hinner planera för de insatser som behövs i samband med tillfällig vistelse i annan kommun.

 

Skriva
Anna Carlbom

Biståndshandläggare
Eva-Lotta Nilsson

eva-lotta.nilsson@ydre.se
+46 381 66 11 26
Telefontid 8:30 - 9:30, ej onsdagar

Anna Carlbom

Biståndshandläggare
Susanne Dahlin

susanne.dahlin@ydre.se
+46 381 66 11 26
Telefontid 8:30 - 9:30, ej onsdagar

Senast uppdaterad