Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Författningssamling - Styrande dokument

Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller den ansvariga nämnden. I kommunallagen står det att kommunen är skyldig att göra föreskrifter som gäller tillgängliga på kommunens webbplats, en så kallad kommunal författningssamling (KFS). Här finns både bindande föreskrifter (till exempel lokala ordningsföreskrifter och taxor) och andra styrande dokument (till exempel policyer och program).

Senast uppdaterad