Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Asby fritidshem

Vårt fritidshem ligger centralt i Asby tätort. Fritidshemmet ligger i anslutning till förskolan och vi har ett nära samarbete.

Utemiljön är varierad med bollplaner, klätterställning och skog där barnen kan leka och bygga.

Vi sätter leken i fokus och vikten av trygghet och gemenskap i barngruppen.

För närvarande samarbetar förskolan och fritidshemmet vid öppning och stängning.


leka

Asby Fritidshem Tallen

Besöksadress: Asby Lillgata, 573 77 Ydre

Telefon: 070-207 83 24


Läs mer om vår trygghetsplan

Skolledningens ställningstagande


Skolledningen tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.
Alla som arbetar på Ydre kommuns fritidshem har ett gemensamt ansvar för att alla elever och vuxna, ska kunna känna sig trygga och bli bemötta och behandlade med respekt.
Trygghetsplanen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ är unik och okränkbar.

Camilla Rembsgård, rektor

Senast uppdaterad