Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Anders Hedner

Prästen Anders Hedner (1801-1873) lade ner stort arbete på trädgården och miljön runt prästgården i Asby. Han anlade bland annat en park där han planterade ett brett spann av olika sorters träd.

Anders Hedner föddes i Vimmerby församling. Hans familj var fattig men han lyckades ändå fullfölja sina studier och prästvigdes 1837.

1837 gifte han sig också med Mathilda Kahlén. Deras äktenskap blev mycket lyckligt men de fick inga barn.

1844 påbörjade han sin tjänst i Asby. Hans provpredikning lär ha varit så fantastisk att det sägs att folket på kyrkbacken efter predikan ska ha sagt " Den där sa vi ha och ingen ann".

Prästen Hedner var mycket omtyckt. Hans predikningar var välskrivna, noggrant utarbetade och enkla för folk att ta till sig. De var så populära att de gick i lån bland församlingsborna för att de ville läsa dem igen!

Anders Hedner var en mycket lärd man, en stor naturälskare, en skicklig botanist men dock opraktisk. Mathilda däremot ska ha varit livlig, humoristisk, styrande och mer praktisk.

Gästfriheten i prästgården var stor och han hade tex Atterbom som gäst ett par gånger.


Mathilda Hedner

Mathilda blev mer eller mindre tvingad av sin far att ingå äktenskap med Anders Hedner, men som väl är verkade äktenskapet med Anders vara lyckligt. Mathildas systerdotter skriver följande:

"Hon hade nämligen icke av fri vilja utan enligt tidens sed tvingad av sin viljestarke fader blivit sin mans hustru. Efter nätter av tårar och utan att våga framställa den bön, som skälvde på hennes läppar, där hon stod med handen på dörrlåset in till faderns rum, böjde sig den 18-åriga och gav sitt sedermera så trofast hållna ja åt den man, som i henne såg inkarnationen av alla kvinnliga fullkomligheter.

Lönen blev - som sagt - en djup och skön lycka, rikare än mången, som sprungit ur ungdomlig förälskelse."