Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Synpunkter och klagomål

Vi behöver dina åsikter för att bli bättre

Dina åsikter är värdefulla för oss och de ger oss möjlighet att ständigt kunna förbättra våra verksamheter. Oavsett hur synpunkten har inkommit kommer den att dokumenteras och registreras (diarieföras). På så sätt kan du få återkoppling på att vi tagit emot din synpunkt och vi kan också vidta åtgärder. Alla synpunkter kommer att användas i det fortsatta arbetet med att förebygga fel och brister, vilket är en viktig del i arbetet att utveckla och förbättra verksamheten.

När du lämnar synpunkter till oss vill vi också gärna att du lämnar förslag på förbättringar.

Synpunkter via formuläret


Välj ett område
Välj ett område


Vilken verksamhet gäller det?
Vilken verksamhet gäller det?


Koppling till kommunen
Koppling till kommunenHur vill du bli kontaktad?
Hur vill du bli kontaktad?