Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Sekretess och tydsnadsplikt

Inom socialförvaltningen har alla sekretess och tydsnadsplikt.

sekretess

I kontakten med socialförvaltningen ska du känna dig trygg med att inga uppgifter om dig eller ditt hälsotillstånd förs vidare till någon obehörig. Därför finns särskilda regler kring sekretess och tystnadsplikt. Bestämmelserna återfinns i offentlighets- och sekretesslagen och den gäller för alla socialförvaltningens verksamheter. Den reglerar även sekretessen mellan myndigheter och andra offentliga institutioner.

tystnadsplikt

Tystnadsplikt innebär ett förbud mot att lämna ut en sekretessbelagd uppgift. Tystnadsplikten omfattar all personal inom socialförvaltningens verksamheter och gäller livet ut, även när personen avslutat sin anställning. Brott mot tystnadsplikten kan leda till böter eller fängelse upp till ett år.

Upplevd bruten sekretess

Upplever du brister i vår hantering av sekretess eller tystnadsplikt ska du kontakta ansvarig chef.

Senast uppdaterad