Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Livsmedel och dricksvatten

Här kan du hitta information om hur du går tillväga om du misstänker att du eller någon annan blivit sjuk av livsmedel, vem du kontaktar om du har klagomål relaterade till hur livsmedel (inklusive dricksvatten) hanteras ur hälso- och miljösynpunkt, hur miljökontorets tillsyn går till, samt vilket ansvar en livsmedelsföretagare har.

Lagstiftningen finns till för att du som kund eller gäst ska känna dig trygg när du handlar och äter mat. Lagen finns också till för att kontrollera att det är säker mat som finns i butiker och på restauranger så att du inte blir lurad eller sjuk

Till livsmedelsområdet räknas, enligt lagen, både verksamheter som producerar, förpackar, distribuerar och hanterar livsmedel, men även dricksvatten och material som kommer i kontakt med livsmedel. I Sverige har vi omfattande lagar som reglerar hur livsmedel hanteras för att skydda människors hälsa. Av den anledningen bedriver miljökontoret tillsyn för att kontrollera att de livsmedel och det dricksvatten som når kommuninvånarna är säkra att konsumera.

Här hittar du information om enskilda dricksvattenbrunnar.

Skriva
Camilla Tjäder

Miljö- och livsmedelsinspektör
Sara Jonsson
sara.jonsson@ydre.se
0381-66 12 92

Senast uppdaterad