Gå till innehåll
Sök

Vi söker ständigt nya medarbetare, kanske har vi
jobbet för dig?

KOMMUNENS VERKSAMHET

Kommunen är en politiskt styrd organisation. Verksamheten handlar ytterst
om att ge medborgarna service av hög kvalitet och att garantera en rättssäker
och lika behandling i livets alla skeden. Du som medarbetare spelar en viktig
roll för att det ska lyckas. Grunden för alla medarbetare i kommunen kan
sammanfattas i orden helhetssyn, delaktighet, ansvarstagande och respekt. Söker du nytt jobb?

Jämställdhet och mångfald

Orättvisa hinder får inte finnas. På vår arbetsplats är det självklart att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Mångfald ser vi som en tillgång i kommunens verksamheter. Vi vill att det ska finnas människor med olika kön, etnisk och kulturell bakgrund och olika åldrar på alla nivåer i organisationen, eftersom det främjar utveckling och förnyelse.

Just nu söker vi någon till följande tjänster

Vi söker ständigt timvikarier

Timvikarie
Skriva
Göran Tranell
petra sand

HR konsult
Oscar Lätth

oscar.latth@ydre.se

Har du frågor gällande
arbete i
ydre kommun?

kontakta oss!