Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Hur vi i kommunen stöttar till utveckling av näringslivet i Ydre.

strategier:

 1. Företagsstöd och resurser:
  Vi erbjuder stöd och resurser för befintliga och blivande företagare, som rådgivning, finansiellt stöd och utbildning för att underlätta etablering och tillväxt.

  Dessa möjligheter finner du på sidan Näringslivslots
 2. Marknadsföring och synlighet:
  Vi arbetar aktivt med marknadsföring av Ydre kommuns unika försäljningsargument och attraktiva aspekter som kan locka investerare, turister och företagare.

  Vi arbetar aktivt i kanaler såsom hemsida, sociala medier, turistbroschyrer och annonsering.
 3. Infrastruktur:
  Vi vill säkerställa en välfungerande infrastruktur, inklusive goda kommunikationer, bredbandsanslutning och tillgång till nödvändiga faciliteter.

  Vi arbetar ständigt med utbyggnad av bredband och jobbar just nu med en ny översiktsplan som ska främja vår landsbygd. Det är tufft för glesbygden att få alla bekvämligheter som en större kommun men vi ger aldrig upp.
 4. Turism:
  Vi satsar på att utveckling av turismen genom att kommunicera lokala sevärdheter, naturupplevelser och kulturaktiviteter för att locka besökare.

  Vi hjälper/främjar besöksnäringens synlighet med hjälp av Destination Ydre, info points och broschyrmaterial Pdf, 51 MB.. Vi ordnar även Besöksnäringsträffar 2 gånger om året för att kommunicera och nätverka.
 5. Utveckla kluster:
  Vi vill identifiera branscher där Ydre kommuns företag har styrkor och möjliggöra samarbete och kunskapsutbyte inom dessa områden.

  Under hösten 2024 kommer vi starta upp cirkulär kraftsamling som kommer hjälpa till med ovan punkt. Vi har även olika föreläsningar, utbildningar och bidrag från våra stödorganisationer då och då.
 6. Utbildning och kompetens:
  Erbjuda relevant utbildning och kompetensutveckling för att matcha näringslivets behov och säkerställa tillgång till kvalificerad arbetskraft.

  Genom de stödorganisationer som vi har omkring oss kan man få hjälp med ovan. Du som företagare behöver kontakta oss eller någon av de stödorganisationer som finns på sidan Näringslivslots för att få hjälp.
 7. Hållbarhet:
  Fokusera på hållbar företagsverksamhet genom att främja gröna initiativ, förnybar energi och miljövänliga metoder.

  Energikontoret Östergötland, Cleantech Östergötland och Rise är exempel på samarbetsmöjligheter för ovan utveckling. Kommunen har ständigt utbyte med dessa organisationer. Hör av dig om du vill veta mer!
 8. Internationellt samarbete:
  Vi etablerar gärna samarbete och nätverk på nationell och internationell nivå för att öka möjligheterna till handel och investeringar.
 9. Lokal entreprenörsanda:
  Vi vill främja en kultur av entreprenörskap och innovation genom att stötta nya affärsidéer och startups.

  Nyföretagarcentrum är en av de organisationer som vi hänvisar till. Vi är även med i projektet FREJA som finansierar utbildning och mentorskap till företagsideer som bidrar till landsbygdsutveckling.
 10. Dialog med näringslivet:
  Vi vill ha en öppen dialog med näringslivet för att förstå deras behov och utmaningar och anpassa utvecklingsstrategin därefter. Det är viktigt att involvera både offentliga och privata aktörer samt samhället i stort för att skapa en hållbar och gynnsam miljö för näringslivsutveckling.

  Vi gör företagsbesök så ofta vi kan för att lära känna företagen och de som driver dessa. Då kan vi komma fram till hur vi kan ha nytta av varandra och skapa nya möjligheter för utveckling av Ydres näringsliv.

Broschyrer

framsida företagarguide

Företagarguiden - så funkar kommunen

Läs om hur kommunens arbete fungerar när det gäller tjänster för dig som företagare.

 

Öppna PDF broschyr Pdf, 2 MB.

Turistbroschyr

destination ydre - turistbroschyr

En tjock broschyr som innehåller inspiration till dig som vill upptäcka vår vackra bygd.

 

Öppna PDF broschyr Pdf, 51 MB.

framsida företagarguide

utvecklingsstrategi för östergötland

Förkortas ofta RUS. Broschyren beskriver den strategi som vi måste ta hänsyn till i Ydres utveckling.

 

Öppna PDF broschyr Pdf, 4 MB.

Senast uppdaterad