Gå till innehåll
Sök
Joakim Ekström

Samhällsbygnadschef
Joakim Ekström
joakim.ekstrom@ydre.se
0381-66 12 26

Joakim Ekström

Administratör
Kristina Lasko
kristina.lasko@ydre.se
0381-66 12 25

Joakim Ekström

Planarkitekt
Ante Lundgren
ante.lundgren@ydre.se
0381-66 12 63

Joakim Ekström

Samhällsplanerare
Sofia Faxell-Ljungström
sofia.faxell-ljungstrom@ydre.se
0381-66 11 05

Joakim Ekström

Miljöinspektör enskilda avlopp & GIS-samordnare
Susanne Ahlander
susanne.ahlander@ydre.se
0381-66 12 31

Joakim Ekström

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Oscar Lunnbäck
oscar.lunnback@ydre.se
0381-66 12 23

Camilla Tjäder

Miljö- och livsmedelsinspektör
Sara Jonsson
sara.jonsson@ydre.se
0381-66 12 92

Kommunekolog
Åke Bruhn
ake.bruhn@ydre.se

Joakim Ekström

Energi- och Klimatrådgivare
Ann-Christin Nilsson Cedermo
ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se
0706090700