Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Taxor och avgifter

En del av kommunens verksamheter finansieras med hjälp av taxor eller avgifter. Exempelvis förskola, fritids, äldreomsorg, avfallshantering och vattenförsörjning.

Viss handläggning har fastställda taxor, exempelvis tillsyner av olika slag, bygglovsansökningar, serveringstillstånd eller kopiering för utlämning av allmänna handlingar.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om taxornas nivå.


Senast uppdaterad