Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Ydres Livsmedelsstrategi

Ett projekt som leder oss framåt på vägen till ett hållbarare sätt att se på livsmedel. Vi vill vara aktiva i de delar av livsmedelsproduktionen som Ydre kan bidra med. Vi kan med detta tänk och driv skapa fler arbetstillfällen och större insikt hos den enskilda individen för värdet av bra mat.

Vi kokade ner det och bestämde oss för vad som var viktigast för Ydre:

BAKGRUND

Under tidig vår 2017 analyserades Östergötlands livsmedelsstrategi av Ydre kommuns politiker och tjänstemän i samarbete med LRF i Ydre. Behovet av tid och resurser för att bryta ned strategin blev den avgörande faktorn för att ett politiskt beslut togs om att göra ett projekt som fokuserade på att skapa samarbete och engagemang kring en handlingsplan. Under 2017-2018 har därför ett projekt drivits genom finansiering till 50% av Länsstyrelsen Östergötland och 50% av Ydre kommun.

Novell - En sensommardag i Ydre Word, 26 kB.

Slutrapport för projektet Word, 99 kB.

HANDLINGSPLANENS MÅLGRUPPER

Livsmedelsproducenter, månskensbönder/ hobbyjordbrukare, övriga aktörer i livsmedelskedjan, näringslivsföreningar i Ydre, kommunen (tjänstemän och politiker), Regionen Östergötland, invånare, utbildningssamordnare.

Senast uppdaterad