Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Organisation

Kommunens organisation är uppdelad i en förvaltningsorganisation och en politisk organisation. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, revisorer och överförmyndare. Därtill har kommunen två bolag som ingår i organisationen; Ydrebostäder AB och SmåNet Aktiebolag.

I förvaltningsorganisationen ingår tre förvaltningar. Förvaltningsorganisationen leds av en kommunchef Charlotte Gremar Engdahl. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med ansvar för styrning och ledning av förvaltningsorganisationen. Kommunchefen utses av kommunstyrelsen.

Ydre kommun har även valt att lösa vissa kommunala uppgifter tillsammans med närliggande kommuner. Samarbetet är organiserat i kommunalförbund.

Senast uppdaterad