Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Regionala och statliga stöd

Stöd och bidrag fördelas av både regionala och statliga myndigheter, verk och institutioner samt dessutom av ett flertal privata stiftelser och fonder.

För föreningar och även för kommunala instanser finns det möjlighet att söka ett regionalt arrangörsbidrag från Region Östergötland för alla typer av professionella kulturarrangemang. Mer information och blanketter finns på denna sida:

https://utveckling.regionostergotland.se/ru/utvecklingsomraden/kultur/kulturstod/arrangorsbidrag

Idrotten har sin givna bidragsgivare i Riksidrottsförbundet med både statligt lokalt aktivitetsstöd samt bidrag till föreningsägda anläggningar http://www.rf.se

Allmänna Arvsfonden fördelar bidrag till en rad olika verksamheter. http://www.arvsfonden.se

MUCF - Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. https://www.mucf.se/bidrag

Övriga tänkbara bidragsgivare finner du enklast om du söker på nätet eller i bibliotekens kataloger efter "fonder" och/eller "stiftelser".

Senast uppdaterad