Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Varning för höga flöden och översvämning

Snabb snösmältning i kombination med regn har lett till mättade marker och höga flöden i flera vattendrag i Östergötland. Det finns även risk för översvämning.
SMHI har utfärdat en orange vädervarning för översvämning i Svartån mellan Mjölby och Boxholm. Från och med måndag gäller den även söder om Tranås. Det finns risk för påverkan på tågtrafik på grund av översvämning nära järnvägen.
En orange vädervarning är även utfärdat för höga flöden i Motala Ström från Glan ner till Norrköping.
SMHI har också utfärdat flera gula varningar för höga flöden i länet. Det gäller Motala ström, Stångån, Börgölsån/Lotorpsån, Finspångsån samt Svartån. I hela området som varningarna omfattar finns det risk för översvämning längs med vattendragen och i låglänt terräng.
Var uppmärksam på förändringar kring sjöar och vattendrag, och undvik att ha lösa föremål i närheten av vattnet då dessa riskerar att föras bort vid nivåförändringar.

Håll dig uppdaterad kring väderutvecklingen via SMHI: https://www.smhi.se/.../varningar-och.../varningar...

Håll dig uppdaterad kring trafikläget via Trafikverket: https://www.trafikverket.se/trafikinformation/vag

Kommunledningskontoret

Senast uppdaterad