Gå till innehåll
Sök

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgifter och ansvar

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har under kommunfullmäktige ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt ansvarar förvaltningen av de kommunens angelägenheter som inte tillkommer eller har uppdragits åt annan nämnd.

Kommunstyrelsen ansvarar för all kommunal verksamhet till exempel barnomsorg och utbildning, social verksamhet, fastighetsförvaltning och teknisk försörjning, administration med mera.

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enligt med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet.

Senast uppdaterad