Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Återvinning

Varför ska jag sortera?

Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen.
Genom att sortera kan vi spara massor av resurser och skydda både människor och miljö.

Genom att sortera dina sopor väl kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljö.

Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Avfallssortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada.

Genom att sortera vårt avfall minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på deponi, soptipp.

Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor.

Skräp som slängs i naturen (eller på stadens gator) riskerar att läcka farliga ämnen. Det mesta tar också väldigt lång tid att bryta ner!

sortering
Återvinningscentralen

Senast uppdaterad