Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Ydreskolan GRABE Förskoleklass -Åk 3

hand i hand
åk1

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hagagatan 12, 573 74 Ydre

Telefon +46 381-66 12 67


Läs mer om vår trygghetsplan

Skolledningens ställningstagande


Skolledningen tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.
Alla som arbetar på Ydreskolan har ett gemensamt ansvar för att alla elever och vuxna, ska kunna känna sig trygga och bli bemötta och behandlade med respekt.
Trygghetsplanen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ är unik och okränkbar.

Senast uppdaterad