Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Hot och våld i nära relationer

Våld i nära relationer innefattar allt våld, både psykiskt och fysiskt, mot närstående såväl vuxna som barn, även barn som bevittnar våld samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Känner du dig hotad eller psykiskt trakasserad av en närstående eller blir du slagen hemma? Då blir du utsatt för hot och våld i nära relationer.

Har du svårt för att hantera ilska, frustration och aggressivitet och låter det gå ut över dina nära och kära? Då utövar du hot och våld i nära relationer.

Det vanligaste våldet i nära relationer är mäns våld mot kvinnor, som är ett hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor.

Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla grupper i samhället och i alla åldrar. Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till utövaren, vilket gör det svårare att göra motstånd och uppbrott.

För stöd till enskilda eller familjer som på olika sätt kommit i kontakt med våld, samarbetar Ydre kommun med Kvinnofrid och Mansmottagningen i Linköping. Här kan både kvinnor, barn och män få råd och stöd enskilt, eller genom gruppverksamhet.

tipsprommenad

Socialsekreterare

Telefontid 8:30 - 9:30

Telefon: +46 381 66 12 00

Senast uppdaterad