Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Rydsnäs fritidshem

Vårt fritidshem ligger i anslutning till Rydsnäs förskola. Vi har ett nära samarbete mellan de olika avdelningarna.

Vi har en varierad utemiljö som består av skog där barnen t.ex. kan bygga kojor, fotboll- och basketplan, rutschkana, gungor, klätterställning mm. Vi har närhet till både skog och sjö.

Det är viktigt att barnen känner sig trygga, trivs och har roligt hos oss. Vårt mål är att erbjuda barnen varierande aktiviteter både inne och ute.

Vi samverkar med förskolan vid öppning och stängning.

 

lek

Rydsnäs fritidshem

Besöksadress: Rydsnäsvägen 26, 573 75 Ydre

Telefon: 0381-66 11 45, 070-661 22 65

Läs mer om vår trygghetsplan

Skolledningens ställningstagande


Skolledningen tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.
Alla som arbetar på Ydre kommuns fritidshem har ett gemensamt ansvar för att alla elever och vuxna, ska kunna känna sig trygga och bli bemötta och behandlade med respekt.
Trygghetsplanen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ är unik och okränkbar.

Camilla Rembsgård, rektor

Senast uppdaterad