Gå till innehåll
Sök

Avgifter inom äldreomsorgen

Ydre kommun tar ut en avgift för service, vård och omsorg. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får.

Avgifterna regleras i Socialtjänstlagen och baseras på aktuellt prisbasbelopp.

Avgifter faktureras månadsvis i efterskott.

 

Lämna inkomstuppgift

För att kunna göra en bedömning av din betalningsförmåga behöver kommunen information om din ekonomiska situation.

Kommunen behöver även ett samtycke för att få inhämta dina uppgifter från andra myndigheter.

Blankett för att lämna inkomstuppgift och samtycke skickas ut i samband med att första insats från kommunen påbörjas samt även vid varje årsskifte.

Blankett för inkomstuppgift skickas till:
Avgiftshandläggare
Ydre kommun
Torget 4
573 74 Ydre

Om du väljer att avstå från att lämna inkomstuppgift och samtycke, kommer du att få betala full avgift (upp till maxtaxa) för dina insatser.


Skriva

Handläggare färdtjänst
Karin Karlsson

karin.karlsson@ydre.se
+46 381 66 12 17

Senast uppdaterad