Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Livsmedelsstrategi

Kommunen har tre livsmedelsstrategier att förhålla sig till, Sveriges, Östergötlands och Ydre kommuns egen strategi.

Livsmedelsstrategin i Sverige har tre strategiska fokusområden:

Regler och villkor

 • Målet är att utformningen av regler och villkor ska stödja en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar

Konsument och marknad

 • Målet är att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val

Kunskap och innovation

 • Målet är att stödja kunskap och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel


Källa: Texten om sveriges livsmedelsstrategi kommer från regeringskansliets webbplats. För mer information läs på regeringen.se

Livsmedelsstrategin i Östergötland har fyra fokusområden:

Kund och konsument

 • Skapa ökad medvetenhet om svenska mervärden

Konkurrenskraft

 • Att 2030 är livsmedelssektorn ett ekonomiskt draglok

Offentlig upphandling

 • Att i Östergötland servera sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror

Trygghet

 • Tryggad produktionskapacitet och robusta produktionssystem för minskad sårbarhet

Källa: Texten är från region Östergötlands webbplats. För mer information läs på regionostergotland.se

Livsmedelsstrategin i Ydre har åtta punkter som arbetet inriktar sig mot:

 1. Invånare har viljan att handla lokalt
 2. Vid en kris veta sitt ansvar för hushållsberedskap
 3. Koppla ihop besöksnäringen med livsmedelsproduktionen
 4. Öka den ekonomiska hållbarheten inom lantbruket
 5. Det serveras bra mat inom skola och äldreomsorgen
 6. Barn får lära dig i skolan om livsmedelsprocessen
 7. Livsmedel produceras i balans med naturen
 8. Arbeta med cirkulär ekonomi och minska matsvinnet

Se Ydres livsmedelsstrategi för mer information

Senast uppdaterad