Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Lantbruk och djur

Här hittar du generell information och hänvisningar till allt inom kommunens verksamhet som berör djur och lantbruk relaterat till miljöskydd. Informationen är till för både enskilda medborgare och verksamhetsutövare. Dessa områden går ofta in i varandra, så om du har några frågor som inte besvaras här så kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret.

Alla som har landlevande djur, förutom sällskapsdjur som hålls i privata hem, ska registrera sina djur hos Jordbruksverket. Du kan läsa mer om vad som gäller olika djurarter på jordbruksverkets webbsida, där kan du också registrera din anläggning med djur: https://jordbruksverket.se/djur
Om man producerar mat (t.ex föder upp kött- eller mjölkdjur, säljer ägg, odlar livsmedel etc) så ska man oftast även vara registrerad som primärproducent hos livsmedelsverket. Anledningen till krav på registrering av djur är för att man ska kunna smittspåra fort och förhindra större utbrott av farliga sjukdomar hos djur och människor.

Många lantbruk omfattas av anmälningsplikt enligt miljöbalken, vilket innebär att du ska registrera verksamheten hos tillsynsmyndigheten. Andra omfattas av tillståndsplikt, vilket innebär att tillsynsmyndigheten ska pröva ärendet och kan neka tillstånd, eller förelägga om försiktighetsåtgärder. Alla som bedriver lantbruk eller har djur kan få tillsyn av, bland andra, kommunens miljökontor. Djurhållning ska ofta anmälas till andra myndigheter också, som Jordbruksverket och/eller länsstyrelsen. Det är också viktigt att du själv kontaktar myndigheterna om något i verksamheten förändras.

Den myndighet som man registrerar sig hos är oftast också den myndighet som har information om vilka lagar och regler som gäller. Ibland krävs att du kontaktar eller registrerar dig hos flera myndigheter. Men oavsett så är du välkommen att fråga oss så hjälper vi dig att hitta rätt information.

Camilla Tjäder

Miljö- och livsmedelsinspektör
Sara Jonsson
sara.jonsson@ydre.se
0381-66 12 92

Senast uppdaterad