Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Parkeringstillstånd

Är du skriven i Ydre kommun och har en varaktig funktionsnedsättning som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand, kan du ansöka om att få ett särskilt parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, PRH.

Tillståndet gäller för en person som själv kör motordrivet fordon eller för en person som åker som passagerare och regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Du ansöker genom att skicka en skriftlig ansökan, passfoto samt läkarintyg till Ydre kommun. Handläggning sköts av kommunens handläggare för parkeringstillstånd. Handläggningen kan ta upp till tre veckor.

Telefontid måndag till fredag kl. 08:00-16:00

Ansökningshandlingar skickas till:

Handläggare parkeringstillstånd
Ydre kommun
Torget 4
573 74 Ydre


Handläggare parkeringstillstånd
Karin Karlsson

karin.karlsson@ydre.se
+46 381 66 12 17

Senast uppdaterad