Gå till innehåll
Sök

Organisation

BEMANNING

Ydre kommunala räddningstjänst ska bestå av 9 st deltidsbrandmän och 6 st styrkeledare, uppdelade på 3 grupper med 2 styrkeledare i varje grupp. Räddningschefsfunktion och högre räddningsbefälskompetens köpes in från Tranås kommunala räddningstjänst.

GEOGRAFISKT ANSVAR

Ydre kommun har 1 räddningsstation inom sitt geografiska område, belägen i tätorten Österbymo. För närvarande har vi 4 st räddningsfordon som är uppdelade på; 2 st släckenheter, släckbil 321 och 323, 1 st tankenhet tankbil 325, samt 1 st sjukvårdsbil tillika befälsbil 322.

AVTAL

Ydre kommun har upprättade avtal med intilligande kommuner om brandbekämpning med mera. Exempelvis med Boxholm - Pinudden där Ydre hjälper Boxholms räddningstjänst. För Hestra tätort och nordvästra delen av Ydre som har Tranås som närmsta räddningstjänst, svarar Tranås räddningstjänst för förstainsats.
Liknande avtal är tecknade med de flesta grannkommunerna.

UTVECKLAD SAMVERKAN

Det finns en utvecklad samverkan inom Jönköpings och Östergötlands län som kallas "Räddsam E och F". Räddsam F, i vilket även Ydre ingår, har ett utvecklat samarbete inom sin räddningstjänstorganisation. SOS centralen i Jönköping har en central funktion.

STYRDOKUMENT

Ett handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor - LSO 2003:778 har upprättats och ersätter den gamla räddningstjänstlagen och räddningstjänstplanen från 1997.
Handlingsprogrammet ska vara ett levande dokument och uppdateras varje mandatperiod och då helst i början av mandatperioden. Handlingsprogrammet är målinriktat.

LAGEN 2002:833. PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

Ydre har upprättat en sådan plan - Plan för hantering av allvarliga störningar i samhället enligt lagen om extraordinära händelser.

Senast uppdaterad