Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Organisation

BEMANNING

Ydre kommunala räddningstjänst ska bestå av 9 st deltidsbrandmän och 6 st styrkeledare, uppdelade på 3 grupper med 2 styrkeledare i varje grupp. Räddningschefsfunktion och högre befälskompetens köpes in från Tranås kommunala räddningstjänst.

GEOGRAFISKT ANSVAR

Ydre kommun har 1 räddningsstation inom sitt geografiska område, belägen i tätorten Österbymo. För närvarande har vi 5 st räddningsfordon som är uppdelade på; 2 st släckenheter, släckbil 3510 och 3520, 1 st tankenhet tankbil 3540, samt 2 st FIP-bilar (Första Insatsperson).

AVTAL

Ydre kommun har upprättade avtal med intilligande kommuner om brandbekämpning med mera. Exempelvis med Boxholm - Pinudden där Ydre hjälper Boxholms räddningstjänst. För Hestra tätort och nordvästra delen av Ydre som har Tranås som närmsta räddningstjänst, svarar Tranås räddningstjänst för förstainsats.
Liknande avtal är tecknade med de flesta grannkommunerna.

UTVECKLAD SAMVERKAN

Det finns en utvecklad samverkan inom Jönköpings och Östergötlands län som kallas "Räddsam E och F". Räddsam F, i vilket även Ydre ingår, har ett utvecklat samarbete inom sin räddningstjänstorganisation. SOS centralen i Jönköping har en central funktion.

STYRDOKUMENT

Enligt Lagen om skydd mot olyckor - LSO 2003:778 ska alla kommuner ha ett Handlingsprogram. Handlingsprogramet ska visa vilka risker som finns i kommunen samt hur kommunen jobbar för att minimera dessa.
Handlingsprogrammet ska vara ett levande dokument som utvärderas och uppdateras kontinuerligt.

LAGEN 2002:833. PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

Ydre har upprättat en sådan plan - Plan för hantering av allvarliga störningar i samhället enligt lagen om extraordinära händelser.

Senast uppdaterad