Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Reningstekniker

Vilken typ av avloppsanläggning ska jag göra?

Ditt val av avloppsanläggning beror på en mängd olika faktorer och på de flesta fastigheter finns det flera olika alternativ som kan vara godtagbara. Dina valmöjligheter beror bland annat på förhållandena på din egen fastighet, avstånden till din egen och dina grannars dricksvattentäkter samt om din fastighet ligger inom ett område där grund- eller ytvattnet är särskilt känsligt för utsläpp av avloppsvatten. Andra saker som du bör fundera över är anläggnings- och driftskostnaderna samt eventuella krav på skötsel och underhåll.

Efter slamavskiljning kan avloppsvatten renas på olika sätt. Infiltration och markbädd är en lösning. Urinsortering är ett komplement till traditionell rening som förutom mindre utsläpp också möjliggör återföring av näringsämnen. Kemisk fällning är en annan kompletterande rening.

Det är du som fastighetsägare som bestämmer vilken typ av anläggning som du vill anlägga.

För de flesta fastigheter finns det flera olika reningstekniker som kan fungera ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Dina valmöjligheter beror bland annat på:

  • förhållandena på din egen fastighet, till exempel vilken sorts jord där är och lutningen på tomten
  • avstånden till din egen och dina grannars dricksvattentäkter
  • om din fastighet ligger inom ett område där grund- eller ytvattnet är särskilt känsligt för utsläpp av avloppsvatten.

Andra saker som du bör fundera över är anläggnings- och driftskostnaderna. Hur mycket skötsel behövs för reningen?

Det kan vara svårt att själv välja teknik. Anlita gärna en entreprenör för att få fram ett förslag på reningsanläggning för din fastighet. Du kan alltid fråga miljökontoret om generella råd, eller om uppgifter om den anläggning som redan finns på fastigheten. På avloppsguiden. se kan du läsa om olika avloppstekniska lösningar.

Senast uppdaterad