Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Tillgänglighetsredogörelse

Ydre kommun står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur www.ydre.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ydre.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss via ett digitalt formulär.

Om du hellre vill ringa eller mejla oss kan du kontakta oss genom att:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss via ett digitalt formulär.

Om du hellre vill ringa eller mejla oss kan du kontakta oss genom att:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du ammäla det till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

Äldre PDF-dokument

Det finns äldre PDF-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Flera av dessa offentliggjordes före september 2018, då lagen började gälla. Dessa kommer att förbättras och tillgängliggöras löpande och vid kommande uppdateringar.

Digital signering

PDF-blanketter på webbplatsen stöder inte digital signering. Användaren måste alltså manuellt skriva ut, fylla i och skriva under blanketten och därefter skicka in. Vi kommer löpande under 2023 föra in en e-tjänstplattform för blanketter.

PDF för utskrift

På webbplatsen finns PDF-dokument anpassade för utskrift eller tryck, dessa är inte tillgänglighetsanpassade. Pdf anpassad för utskrift markeras med texten för utskift inom parentes. Dessa kommer att förbättras och tillgängliggöras löpande och vid kommande uppdateringar.

Syntolkning av filmer

Vi brister när det gäller syntolkning av filmer. När vi skapar film försöker vi använda oss av verbalisering samt presentera ett textalternativ i anslutning till filmen.

Vi testar webbplatsen regelbundet och uppdaterar informationen här.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning.

Granskningsmetod: Manuell granskning enligt självskattningstestet webbriktlinjer.se.

Webbplatsen publicerades: Juli 2022

Redogörelsen uppdaterades senast: Februari 2023


Senast uppdaterad