Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Hestra förskola

Förskolan är belägen i ett litet samhälle med närhet till underbar natur som lockar till rörelse och aktivitet.

På förskolan finns 2 avdelningar, Regnbågen och Ängen. Avdelningarna samarbetar med varandra.

Förskolans gård erbjuder barnen varierad lek. På gården finns t ex. sandlådor, klätterhus, rutschkana, cykelmöjligheter och fria gräsytor att springa på.

Förskola, fritidshem och förskoleklass - årskurs 3 inryms i samma byggnad.

lek solros

avdelningen Ängen

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 77

lek forskola

avdelningen Regnbågen (GRÖN grupp)

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 78

hålla handen

avdelningen Regnbågen (BLÅ grupp)

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 79

hålla handen

KÖKET

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 85

Läs mer om vår trygghetsplan

Skolledningens ställningstagande


Skolledningen tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.
Alla som arbetar på förskolan har ett gemensamt ansvar för att alla elever och vuxna, ska kunna känna sig trygga och bli bemötta och behandlade med respekt.
Trygghetsplanen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ är unik och okränkbar.

Liselott Gullstrand, rektor

Senast uppdaterad