Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgifter är att ge service till dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av hjälp och stöd i det dagliga livet.

Omfattningen av hemtjänst grundas på en bedömning av det egna behovet och kan förändras i takt med att behoven ökar eller minskar. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Insatserna ska utformas i samråd med dig och bygga på respekt för din personliga integritet och självbestämmanderätt. Inriktningen är att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Hjälp och stöd från hemtjänsten kan bestå av:

  • Personlig vård
  • Avlösning
  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Städ
  • Tvätt
  • Inköp
  • Ledsagarservice

Hemtjänst är till viss del avgiftsbelagd beroende på din inkomst, läs mer om taxor och avgifter i Ydre kommun HÄR.

För mer information om vad som händer efter ansökan se under Biståndshandläggning.

Skriva
Anna Carlbom

Enhetschef hemtjänst, korttidsboende
Elenor Sjögren

elenor.sjogren@ydre.se
+46 381 66 11 76

Anna Carlbom

Biståndshandläggare
Eva-Lotta Nilsson

eva-lotta.nilsson@ydre.se
+46 381 66 11 26
Telefontid 8:30 - 9:30, ej onsdagar

Anna Carlbom

Biståndshandläggare
Susanne Dahlin

susanne.dahlin@ydre.se
+46 381 66 11 26
Telefontid 8:30 - 9:30, ej onsdagar

Senast uppdaterad