Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Djur

Djur i vår omgivning kan vara sällskapsdjur (t.ex hundar och katter), vilda djur (t.ex vildsvin och älg) eller produktionsdjur (t.ex kor och höns). Hanteringen av djuren regleras av olika lagar beroende på vilken kategori de tillhör och ansvaret som krävs av oss människor varierar därför.

Här får du svar på frågor om vad som gäller ifall djur far illa, är skadat eller avlidet, du har problem med skadedjur eller med djur som stör, eller om det finns behov av skyddsjakt.

Om du skaffar ett djur ansvarar du för djurets välbefinnande, och för att skydda det mot sjukdom och lidande. Djuret ska också ha möjlighet att leva ett så naturligt liv som möjligt. Djurskyddslagen gäller för alla husdjur och även andra djur som hålls i fångskap.

Du ska också se till att ditt djur inte stör dina grannar. I vissa fall krävs tillstånd för att hålla djur.

Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddet i länet.

Om du producerar livsmedel, till exempel om du håller honungsbin eller kött- eller mjölkdjur, så behöver du ibland anmäla dig som primärproducent. Det kan du läsa mer om här.

Senast uppdaterad