Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Arkiv

Kommunens centrala arkiv

Kommunens centrala arkiv finns på Kommunkontoret. I detta arkiv finns bevarat alla de handlingar som enligt antagna arkivregler skall sparas för framtiden. I detta arkiv finns handlingar som berör all kommunal verksamhet från de tidigare kommunerna Torpa, Asby, Sund, Västra Ryd, Svinhult och Norra Vi fram till och med 1951 samt för den sammanslagna kommunen Ydre från 1952. Arkivet utökas efterhand som nya handlingar tillförs från olika nämnder.

Ydre Lokalhistoriska arkiv (YLA)

Ydre Lokalhistoriska arkiv är beläget under Läkarstationens lokaler. Arkivarie finns i Ydre kommun, torsdagar ojämna veckor eller enligt överenskommelse. Avvikelser kan förekomma. För besök kontakta arkivarie eller kommunens växel, tel 0381-66 12 00.

Skriva

Kom ihåg!

För besök i vårt arkiv måste du boka tid.