Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Slamtömning

Slam från ditt egna avlopp räknas som hushållsavfall. Enligt kommunens lokala renhållningsordning ska slamavskiljare och slutna tankar tömmas minst en gång per år. Det är bara entreprenörer som kommunen anlitat som får hämta slam.

Senast uppdaterad