Gå till innehåll
Sök

Lotteritillstånd

Med stöd av Lotterilagen kan föreningar beviljas rätt att bedriva lotteriverksamhet.

Tillstånd och registrering av förening för lotteriförsäljning sker efter beslut av kommunchefen.

För kontroll av att lotteriförsäljning som beviljats följer de regler som lagen anger finns i Ydre två av kommunen utsedda lotterikontrollanter. Dessa är Carl-Gustav Thorebring i Österbymo och Ellinor Fredriksson i Asby.

Tillstånd, registrering och kontroll är förenade med fastställda avgifter.
Blanketter för tillstånd och registrering av lotteri med mera finns på Ydre kommuns hemsida, under kultur och fritid/blanketter och dokument, i receptionen på kommunkontoret, eller på kommunledningsförvaltningen, eller
Helena Eklöf 0381-66 12 27, helena.eklof@ydre.se

Senast uppdaterad