Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Landsbygdsutveckling

Landsbygden i Östergötland har unika resurser som är viktiga för utvecklingen och försörjningen i hela länet

Region Östergötland arbetar aktivt med att initiera och driva utvecklingsfrågor som är viktiga för landsbygden. Syftet är att förbättra förutsättningarna för boende, arbete och företagande på landsbygden.

Företagen ska få växa

Landsbygden har unika resurser. Den förser oss med livsmedel, skogsprodukter, ett vårdat landskap och erbjuder attraktiva boendemiljöer, rekreation och fritidsupplevelser. Landsbygdens företagare är en viktig tillväxtmotor och en förutsättning för den gröna omställningen i vår region. Företagen ska ges möjligheter att växa och utvecklas och människor bosatta och verksamma på landsbygden ska garanteras bredband, kommunikationer och grundläggande service.

Medel för att utveckla landsbygden

Region Östergötland har särskilda medel för att stödja landsbygdsutveckling. Regionen prioriterar projekt som främjar genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS), projekt med fler medfinansiärer eller som finansieras av EU, såsom Landsbygdsprogrammet och Havs-och Fiskeriprogramet, men även regionalfonds- och socialfondsprogrammet.