Gå till innehåll
Sök

Kommunens raket

Under epitetet lyfter vi fram de unga företag i kommunen som haft bäst utveckling.

Kriterier
En raket ska ha varit verksam i 5-10 år och behöver vid tillfället för utnämningen ha en godkänd riskklass, d.v.s. 3-5. Vi tittar också på antal anställda, soliditet, EBITDAmarginal, omsättning och rangordnar därefter på graden av tillväxt ett företag har haft på respektive nyckeltal. Utifrån det får man en poäng och ju bättre poäng, ju högre kommer man in rankingen.

Läs mer

Kommunens lok

Under epitetet lyfter vi fram de bolag som bidragit extra mycket till kommunen. Antalet ”lok” i en kommun kan variera.

Kriterier
Ett ”lok” har varit verksamt i över 10 år och har en godkänd riskklass, d.v.s. 3-5. Vi väger också in antal anställda, soliditet, tillgångar, EBITDA-marginal, omsättning och rangordnar därefter på graden av tillväxt ett företag har haft på respektive nyckeltal. Utifrån det får man en poäng och ju bättre poäng, ju bättre placering får man i rankingen.

Läs mer

syna

Läs mer om hur Ydres näringsidkare rankar Ydre som kommun i syfte att driva sin verksamhet.

Jämför även hur vi ligger till mot resten av Sverige

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen.

Svaren från företagarna i Ydre hittar du under enkätsvar. I samma meny finns också Ydres rankingplacering och en uppdelning på varje faktor som ingår i rankingen. Dessutom har vi samlat kommunstatistik för dig som vill ta reda på mer om Ydre kommun.

I SKRs kommunuppdelning ingår Ydre i kommungrupp C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort.

Översikt Ydres företagsklimat 2022

 • Rankingplacering 2022: 32 (tidigare 40)

 • Rankingplacering 4 i SKRs kommungrupp (C7)

 • 71.2% tycker att företagsklimatet är bra

 • 80 företag har svarat på enkäten

Källa: www.foretagsklimat.se

småföretagarna

Första plats i Småföretagarnas Riksförbunds Småföretagarindex!

Wow, Ydre är bästa kommunen att bilda/driva företag i enligt enkäten 2022.

För varje kommun analyseras nio olika dimensioner av företagandets villkor.

 • Lokal marknad. Den lokala marknaden, som är viktig för många företag, baseras på två mått: den genomsnittliga nettoinkomsten per invånare samt kommunens befolkningstäthet.
 • Företagsamma per capita. Företag samverkar med andra företag och en aspekt är därför hur vanligt ett aktivt företagande är i kommunen.
 • Överlevnadsgrad. En dimension som mäter andelen företag som ett år senare fortfarande är aktiva i kommunen.
 • Trygghet. Antalet anmälda brott samt svarstiden till räddningstjänst ger besked om tryggheten i kommunen.
 • Kommunal näringspolitik. Statistiken anger hur lokala företagare upplever kommunens service, handläggningstider, upphandlingar samt tjänstemännens attityder till företagen.
 • Skolsystem. Det mått som används för att fånga skolsystemets resultat är andelen gymnasiebehöriga bland kommunens skolungdomar.
 • Demografi. Andelen kommuninvånare som är i arbetsför ålder i förhållande till dem som inte är det.
 • Skatter och bidrag. Ett mått som visar kommunala skattesatsen och ett annat som visar andelen i arbetsför ålder som försörjs av sociala ersättningar och bidrag.
 • Kapitalförsörjning. Ett mått som bygger på andelen företag som de tre senaste åren ansökt och beviljats lån och krediter.

Landsbygdskommuner ökar

Traditionellt har storstädernas pendlingskommuner bäst förutsättningar för företagande. Men betygen för dessa har på senare tid tenderat att sjunka något samtidigt som landsbygdskommuner ökat. Landsbygdskommuner med besöksnäring har till och med gått om storstäderna i rankning, vilket alltså innebär att företagandets villkor jämnats ut i Sverige.


Malins tankar om Ydres rankingplacering 2022

I skrivande stund den 28 september -22 släpptes årets företagsranking på hemsidan foretagsklimat.se

En spännande och lite jobbig upplevelse när man jobbar mot näringslivet, men såklart främst spännande. Ydre har gått upp från plats 40 till plats 32 i årets ranking och det känns såklart toppen. Vi ligger högst upp bland Östergötlands kommuner! Men vi kan bli än bättre och det vill vi jobba på att bli, alltid.

Vi kommer att granska varje fråga var för sig som de 80 företagare i Ydre svarat på och se var missnöje finns.

Läs mer nedan och även på extern webbplats om du är nyfiken!

Sammanställning