Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Företagen är en viktig del av beredskapen

Företag är en viktig del av Sveriges beredskap. En stor del av all samhällsviktig verksamhet bedrivs av privata aktörer. Staten har i sitt ansvar för samhällets beredskap därför ett intresse av att dessa verksamheter kan fortsätta bedrivas.

Ett starkt och stabilt näringsliv utgör den bästa förutsättningen för att staten ska kunna säkerställa Sveriges förmåga att vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig, förse befolkningen med de varor och tjänster som behövs för dess överlevnad, det vill säga vår försörjningsberedskap.

Läs mer om beredskap för företag på MSBs sida

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare.

För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

På MSBs webbplats finns information och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan bli mindre sårbart.

Senast uppdaterad