Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Österbymo fritidshem

Vår verksamhet är belägen vid Ydreskolan i Österbymo. Vi har närhet till en varierande och vacker natur.

Genom att erbjuda en verksamhet med varierande aktiviteter vill vi tillgodose barnens individuella intressen och ge dem en stimulerande och rolig fritid. Varje barn ska känna glädje, trygghet och delaktighet. Vi värnar om barnens fria lek och sätter stort värde på och tillit till barnens egna kreativa förmåga.

Fritidshemmets verksamhet bedrivs i samarbete med förskoleklass och skolan.


lego

Österbymo fritidshem

Besöksadress: Ljungvägen, 573 74 Ydre

Telefon:

Blå grupp 070-6120463

Grön grupp 070-6120345

Röd grupp 072-1411287

Läs mer om vår trygghetsplan

Skolledningens ställningstagande


Skolledningen tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.
Alla som arbetar på Ydre kommuns fritidshem har ett gemensamt ansvar för att alla elever och vuxna, ska kunna känna sig trygga och bli bemötta och behandlade med respekt.
Trygghetsplanen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ är unik och okränkbar.

Camilla Rembsgård, rektor

Senast uppdaterad