Gå till innehåll
Sök

Kommunalråd

åk1

kommunstyrelsens ordförande

Elisabet Hagström (C)

Besöksadress: Torget 4, 573 74 Ydre

Telefon 0381- 66 12 22

Ansvarsområden
Övergripande ledning, samordning och planering, barn- och utbildning, räddningstjänst och krisledning, brottsförebyggande frågor, samt turism.

åk1

Kommunstyrelsens 1:e Vice ordförande

Anna-Lena Svensson (S)

Besöksadress: Torget 4, 573 74 Ydre

Telefon 0381- 66 12 35

Ansvarsområden
Äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, folkhälsa, integration och arbetsmarknadsfrågor,
samt kultur och fritid.

åk2

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Håkan Thudén (M)

Besöksadress: Torget 4, 573 74 Ydre

Telefon 0381- 66 11 03

Ansvarsområden
Näringsliv och infrastruktur, tekniska verksamheter, samt kostfrågor.

Senast uppdaterad