Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Kompostering

Kompostering är naturens eget sätt att återvinna avfall. I den egna komposten kan du hjälpa naturen genom att skapa så bra förhållanden som möjligt för nedbrytningen.

Kompostera trädgårdsavfall

Du behöver inte göra någon anmälan för att kompostera trädgårdsavfall på den egna fastigheten. Komposterat trädgårdsavfall ger en näringsrik gödning och jordförbättrare till trädgården.

Kompostera matavfall

För att kompostera animaliskt hushållsavfall krävs för en och två bostadshus samt fritidshus en anmälan enligt 21 § b (använd blankett ”Anmälan om kompostering”).

21 § b) Anmälan skall ske till myndighetsnämnden byggnation och miljö om man vill kompostera animaliskt komposterbart hushållsavfall. För kompostering av vegetabiliskt avfall krävs ingen anmälan. Hemkompostering av avfall medges så länge olägenhet inte uppstår. Kompostering av animaliskt avfall får endast ske i skadedjurssäker hemkompostbehållare för åretruntbruk. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.

Ifall flerbostadshus, institutioner och liknande vill kompostera hushållsavfall krävs ansökan om tillstånd enligt 21 § a (använd blankett ”Ansökan om tillstånd för kompostering”).

21 § a) Myndighetsnämnden byggnation och miljö kan efter att fastighetsägaren ansökt om tillstånd, besluta att allt komposterbart hushållsavfall får komposteras.

Ändrat hämtningsintervall

För att ansöka om detta använd blanketten för ”Ansökan om kompostering och ändrat hämtningsintervall” till miljöavdelningen.

20 § För en- och tvåbostadshus samt fritidshus inom område B och C och om allt komposterbart avfall komposteras året runt kan myndighetsnämnden byggnation och miljö medge förlängt hämtningsintervall till två hämtningar per år för permanentbostad och en hämtning per år för fritidsbostad. Den avfallsmängd som uppkommer inom fastigheten skall rymmas i ett 190 liters kärl. Om dessa fastigheter begär mer än 2 extratömningar under ett år blir hämtningsintervallet automatiskt en gång varannan vecka.

Senast uppdaterad